Weighing systems

Mūsu uzņēmuma tehnika tiek plaši pielietota gan vairākās rūpniecības nozarēs, gan lauksaimniecībā. Visa produkcija iziet rūpīgo kvalitātes kontroli, kas tiek garantēts ar attiecīgo sertifikātu (DIN EN ISO 9001:2000) Esam gatavi sadarbībai, visa veida pakalpojumu sniegšanai, gan piegādes jomā, gan tālākaj tehnikas apkalpošanai. Mūsu uzņēmējdarbības galvenais princips ir : „ Galvenais nav vienkārši izgatavot un pārdot, galvenais ir sniegt pircējam viņa vajadzībām un velmēm visatbilstošāko” Ne industriālā nozare, ne lauksaimniecība nevar sekmīgi strādāt bez nosveršanas ierīču palīdzības. To var izmantot pie kravas saņemšanas, noliktavās, muitā. Šobrīd tiek izmantotas vairākas svaru sistēmas, atkarībā no to funkcijas un mērķiem. Rūpīga un korekta nosveršanas sistēmas pielietošana lauj izvairīties no papildus tēriņiem sakarā ar kravas piegādātājiem un saņemējiem, ka arī nodrošināties pret avarijas situācijām un nelaimes gadijumiem. Svarus pielieto precīzai parvadājamās kravas masas noteikšanai un tās fiksēšanai. Tie ļauj atrisināt vairākas problēmas valsts kontroles jomā, industriālā sfērā, kravas pārvadājumu jomā, tirdzniecībā un lauksaimniecībā. Ņēmot vērā kravas pārvadājumu īpatnības lauksaimniecības jomā un tirgus prasības SIA „LMR-ĀZENE” izstrādāja un ieviesa unikālo pārvadājamās kravas masas kontroles sistēmu. Šī sistēma ir universāla un var būt uzstādīta uz jebkādas tehnikas ar minimālām izmaiņām. Viens no svarīgākiem svaru konstrukcijas elementiem ir tenzometrisks svara sensors.Viens vai vairāki sensori tiek savienoti ar saskaņošanas ierīci, kas pārbauda saņemto informāciju no vairākiem sensoriem, pārveido analogsignālu ciparu signālā, ka arī apreiķina korekciju atkarībā no gaisa temperatūras (no – 40C līdz +45C). Jaunākie tenzometriskie sensori uzreiz dod ciparu signālu, kas nodrošina maksimālo precizitāti pie vissliktākie apstākļiem). Tenzometriskie sensori vai slodzes sensori, ko piedāvā mūsu uzņēmums ir labākie savā jomā. Ar to palīdzību var ļoti vienkārši izmērīt veselu virkni no dažādām slodzēm un deformācijām ar visaugstāko precizitā
Uzrādītās komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.